Archiwum dnia: 20 lutego, 2023

Ubezpieczenie floty samochodów

Ubezpieczenie floty samochodów osobowych to polisa ubezpieczeniowa, która zapewnia ochronę przed ryzykami związanymi z użytkowaniem floty samochodów. Flotę samochodową stanowią zazwyczaj pojazdy używane przez przedsiębiorstwa lub instytucje, takie jak firmy transportowe, przedsiębiorstwa kurierskie, taksówki, wypożyczalnie samochodów, służby miejskie, policja, straż pożarna czy też służby medyczne. Ważna jest cena ubezpieczenia OC i AC ciągnika siodłowego Czy… Czytaj dalej »

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OC) to podstawowe ubezpieczenie, którego posiadanie jest wymagane prawnie dla firm transportowych. Ubezpieczenie OC przewoźnika krajowego chroni firmę przewozową przed roszczeniami wynikającymi z uszkodzenia lub utraty towaru w czasie transportu. Ubezpieczenie OC przewoźnika obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone towarom, które są przewożone w ramach działalności gospodarczej. Jest to ubezpieczenie majątkowe,… Czytaj dalej »

Ubezpieczenia dla firm transportowych

Branża transportowa jest jedną z najważniejszych w gospodarce, ale jednocześnie związana z wieloma ryzykami. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorcy z branży transportowej posiadali odpowiednie ubezpieczenia, które zapewnią ochronę ich biznesu i pomogą uniknąć finansowych strat. W tym artykule omówimy różne rodzaje ubezpieczeń dla firm transportowych. Ubezpieczenie OC przewoźnika – jest to podstawowe ubezpieczenie, którego wymaga… Czytaj dalej »

Ubezpieczenie salonu fryzjerskiego

Ubezpieczenie salonu fryzjerskiego jest ważne dla właścicieli salonów fryzjerskich, ponieważ może pomóc w zabezpieczeniu firmy przed ryzykiem utraty zarobku i innych poważnych strat. Ubezpieczenie salonu fryzjerskiego może obejmować wiele różnych rodzajów polis ubezpieczeniowych, takich jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie pracowników i wiele innych. W tym artykule omówimy, dlaczego ubezpieczenie salonu fryzjerskiego jest ważne… Czytaj dalej »

Ubezpieczenie firmy budowlanej

Ubezpieczenie firmy budowlanej to kluczowy element zabezpieczenia przed ryzykami związanymi z prowadzeniem działalności budowlanej. Ubezpieczenie to ma na celu ochronę zarówno przed szkodami finansowymi wynikającymi z nieprawidłowego wykonywania prac budowlanych, jak i przed szkodami wynikającymi z działań osób trzecich. Najważniejszym elementem dobrego ubezpieczenia firmy budowlanej jest ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej). W ramach ubezpieczenia OC, ubezpieczyciel… Czytaj dalej »

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie assistance to jedna z form ochrony, która może być wykorzystana w wielu sytuacjach, kiedy potrzebna jest natychmiastowa pomoc. Polega ono na udzielaniu wsparcia przez specjalistów w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji, takich jak awaria pojazdu, choroba, wypadek, utrata dokumentów czy kłopoty w podróży. W ramach ubezpieczenia assistance, ubezpieczyciel zapewnia szybką pomoc specjalistów, którzy pomagają rozwiązać… Czytaj dalej »

Ubezpieczenie NNW komunikacyjne

Ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) komunikacyjne to specjalna forma ubezpieczenia, która chroni osoby znajdujące się w pojeździe w razie wypadku drogowego. W przypadku wypadku, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie osobom poszkodowanym lub ich rodzinom, które wyrównuje poniesione straty. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków komunikacyjne może być zawarte zarówno przez właściciela pojazdu, jak i przez pasażerów. Ubezpieczenie to obejmuje… Czytaj dalej »

Ubezpieczenie AC (autocasco)

Ubezpieczenie AC, zwane także ubezpieczeniem autocasco, to rodzaj ubezpieczenia komunikacyjnego, które zapewnia ochronę finansową w przypadku szkód powstałych wskutek zdarzeń losowych, takich jak kradzież, pożar, gradobicie, zalanie, czy też kolizja lub wypadek drogowy. Ubezpieczenie Auto Casco jest dobrowolne i może być kupione razem z obowiązkowym ubezpieczeniem OC. W ramach ubezpieczenia AC ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy… Czytaj dalej »

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) komunikacyjne to jedno z najważniejszych ubezpieczeń, które chroni właściciela pojazdu przed roszczeniami osób trzecich, w przypadku wyrządzenia przez niego szkody w trakcie korzystania z pojazdu. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe w Polsce, w przypadku posiadania samochodu lub innego pojazdu mechanicznego. Oto kilka ważnych informacji na temat ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Czym jest ubezpieczenie… Czytaj dalej »