Archiwum kategorii: Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie assistance to jedna z form ochrony, która może być wykorzystana w wielu sytuacjach, kiedy potrzebna jest natychmiastowa pomoc. Polega ono na udzielaniu wsparcia przez specjalistów w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji, takich jak awaria pojazdu, choroba, wypadek, utrata dokumentów czy kłopoty w podróży. W ramach ubezpieczenia assistance, ubezpieczyciel zapewnia szybką pomoc specjalistów, którzy pomagają rozwiązać… Czytaj dalej »

Ubezpieczenie NNW komunikacyjne

Ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) komunikacyjne to specjalna forma ubezpieczenia, która chroni osoby znajdujące się w pojeździe w razie wypadku drogowego. W przypadku wypadku, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie osobom poszkodowanym lub ich rodzinom, które wyrównuje poniesione straty. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków komunikacyjne może być zawarte zarówno przez właściciela pojazdu, jak i przez pasażerów. Ubezpieczenie to obejmuje… Czytaj dalej »

Ubezpieczenie AC (autocasco)

Ubezpieczenie AC, zwane także ubezpieczeniem autocasco, to rodzaj ubezpieczenia komunikacyjnego, które zapewnia ochronę finansową w przypadku szkód powstałych wskutek zdarzeń losowych, takich jak kradzież, pożar, gradobicie, zalanie, czy też kolizja lub wypadek drogowy. Ubezpieczenie Auto Casco jest dobrowolne i może być kupione razem z obowiązkowym ubezpieczeniem OC. W ramach ubezpieczenia AC ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy… Czytaj dalej »

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) komunikacyjne to jedno z najważniejszych ubezpieczeń, które chroni właściciela pojazdu przed roszczeniami osób trzecich, w przypadku wyrządzenia przez niego szkody w trakcie korzystania z pojazdu. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe w Polsce, w przypadku posiadania samochodu lub innego pojazdu mechanicznego. Oto kilka ważnych informacji na temat ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Czym jest ubezpieczenie… Czytaj dalej »