Jak wybrać dobre ubezpieczenie oc przewoźnika

OC przewoźnika w ruchu kabotażowym znajdziemy w regułach dotyczących kabotażu drogowego zostały ustalone już w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3118/93 z dnia 25 października 1993 r. Zastrzeżono w nim, że usługi transportu drogowego towarów w innych państwach członkowskich powinno być realizowane na zasadzie tymczasowości. Na mocy Traktatu akcesyjnego ratyfikowanego w Atenach, nasz kraj otrzymał członkostwo …