Ubezpieczenie krótkoterminowe – ubezpieczenie graniczne – OC miesięczne

Polisa ubezpieczenia OC zawierana jest typowo na okres 12 miesięcy.Legislator wprowadził jednakże alternatywę ubezpieczenia pojazdu na okres krótszy dla:1. Firm prowadzących działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży aut może to być np. auto komis.2. Właścicieli samochodów zarejestrowanych na okres czasowy. Polisa nie może być zawarte na czas krótszy niż czas tej rejestracji.3. Właścicieli aut zarejestrowanych za granicą i przekraczających granicę Polski które nie posiadają ważnej umowy ubezpieczenia OC czy też Zielonej Karty względnie o ile w czasie pobytu na terenie naszego kraju pojazdu zarejestrowanego za granicą ulegnie ustaniu. Jest to tzw. ubezpieczenie graniczne.4. Właścicieli pojazdów historycznych.Pojazdammi takimi w świetle aktualnych przepisów są:- pojazdy zabytkowe – zgodnie z prawem o ruchu drogowym- samochody wprowadzone do księgi inwentarza muzealiów – pojazdy co najmniej 40-letnie- auta co najmniej 25-letnie, które są uznane za auta rzadkie albo mające specyficzne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.W tych wypadkach ubezpieczenie nie może być zawarta na czas krótszy aniżeli 30 dni.5. Użytkowników pojazdów wolnobieżnych nie użytkowanych przez rolników do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Polisa taka nie może być zawarta na czas krótszy niż trzy miesiące.Cena ubezpieczenia krótkoterminowego OC30 dniowe krótkoterminowe ubezpieczenie OC dla pojazdów osobowych kosztuje tylko 65 zł, z kolei dla aut ciężarowych 130 zł.