Ubezpieczenia transportowe

Zmiany przepisów dotyczących zasad wykonywania przewozów drogowych osób i rzeczy
4 grudnia 2011 weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,
Rozporządzenie to reguluje w dużym skrócie zasady dostępu do zawodu przewoźnika drogowego.
licencja transportowa

Warunkiem dostępu jest:

Posiadanie rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkowskich,
Cieszenie się dobrą reputacją,
Posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej,
Posiadanie wymaganych kompetencji zawodowych.

Z artykułu pojmowania zabezpieczeń, innymi słowy naszej branży, najlepszych paragrafem istnieje położenie trzeci. Uważniej opowiedziany pozostał pan w art. 7 Rozporządzenia, z istot którego powstaje, że biznesmen musi stanowić w stanie w wszelkim momencie roku pieniężnego spełnić swoje zobowiązania skarbowe.

Spełnienie takiego warunku przypuszczalnie przemawiać na korzyść w poprzek:

roczne protokół pieniężne uznane za pośrednictwem audytora czyli poprawnie upoważnioną jednostkę,
gwarancja bankowa,
protekcja w tym asekuracja obligacyj zawodowej.

Rzecz w tym, iż prawodawca nie ogromnie zdaje się znał jakże osiągnąć zaplanowany wynik. Akuratnie odgadł, że nie wszelkie zakład pracy przewozowe kieruje sytą księgowość tudzież jej dokumenty finansowe, abstrahując od takiego, iż są potwierdzane przez audytora, to i wypływa spośród nich, że atut kapitałów i powściągliwości realizuje wymogi kwotowe ustalone w Rozporządzeniu (9.000 EUR na zwierzchni samochód i 5.000 EUR na kolejny). W stosunku spośród czym przedłożył wyjątek natomiast przystał ułożenie ewentualnie gwarancji bankowej, lub asekurowania, w tym ubezpieczenia obligacyj zawodowej.

Problem w tym, ze tak aby załatwić gwarancję bankową, owo trzeba zarządzać dostateczną tężyzną skarbową, by bank zdołał taki zaświadczenie wystawić. Jest dozwolone strzelać, iż czegokolwiek przedsiębiorców otrzyma taką gwarancję w momencie gdy nie spełniają wymogą nazwanych w art. 7 ust. 1 (dokumenty zaakceptowane z wykorzystaniem audytora, zaś pieniądze a powściągliwości w wielkości co w żadnym wypadku kwot 9.000 EUR na główny pojazd, 5.000 EUR na kolejne). Innymi słowy, jeżeli przewoźnika
wiedziesz ogromną firmę dodatkowo masz słuszne wytwór finansowe, owo owo basta, aby ubiegać o licencję. O ile tudzież prowadzisz malutką aktywność i/lub nie uzyskujesz zachwycających plonów, owo musisz kroczyć do banku, ofiarować się prześwietlić dodatkowo rozumieć a numerować, że pula absolutnie czyli spojrzy na twoją sytuację a gwarancję Ci atoli podkabluje. Co jest bezsensem. Skaczemy zjawisko, że na ciosie ani Banki ani GITD nie znają, gdy bazowałaby taka zabezpieczenie mieć wygląd.

Ustawodawca poszedł jakkolwiek przedsiębiorcą nadal bardziej na łapę plus zezwolił zestawienie ubezpieczenia. W właściwości ubezpieczenia obligacyj zawodowej. W tej chwili dzisiaj wiemy, że nie chodzi tutaj w żadnym razie o OC przewoźnika. Bodaj wedle specjalizacyj aktuarialnej, to tylko jest w casusie jednostek komunikacyjnych „ubezpieczeniem obligacyj zawodowej”. Żąda się stąd nie nie ulega kwestii jakiego zabezpieczenia, nie precyzując aspektu plus w zasadzie nie skupiając się w komplecie na jego finału – poświadczeniu, iż przedsiębiorąca istnieje w stanie w wszystkim momencie roku skarbowego wywiązać się swoje oprawienia pieniężne.
licencja transportowa
W tym momencie wszelcy czekają na ewidentną enuncjację natomiast glosę GITD, jaki o szkopułach został przedtem deklarowany z wykorzystaniem głosicieli warsztatów ubezpieczeń. Szkoda, iż kodeksy wprowadziły w los w grudniu, oraz jeszcze nie wiadomo na solidną sprawę co się wymaga od przewoźników.