Kalkulator OC przewoźnika

Nazwa Firmy Rodzaj przewozów Krajowe Międzynarodowe Oblicz w: Hestia Warta PZU HDI Uniqa Generali Liczba Pojazdów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rodzaj towarów będących przedmiotem przewozu tytoń alkohol elektronika AGD ADR Inne towary Inne towary Data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej Planowane przychody bez VAT Suma ubezpieczenia Czy wystąpiły szkody: tak nie …