ubezpieczenie przewoźnika

Zmiany przepisów dotyczących zasad wykonywania przewozów drogowych osób i rzeczy 4 grudnia 2011 weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, Rozporządzenie to reguluje w dużym skrócie zasady dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. …

Ubezpieczenia transportowe

Zmiany przepisów dotyczących zasad wykonywania przewozów drogowych osób i rzeczy 4 grudnia 2011 weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, Rozporządzenie to reguluje w dużym skrócie zasady dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. …