Czym jest ubezpieczenie NNW

Czym jest NNW komunikacyjne?Ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) jest dobrowolne i umożliwia zapłatę pieniędzy w przypadku uszkodzenia ciała lub śmierci i refundację kosztów leczenia, w tym rehabilitacji. Rozmiar jego protekcji zależy od rodzaju polisy u poszczególnych TU.  Świadczenia wypłacane w zakresie NNW sumują się. W sytuacji, gdy mamy parę polis, zdobędziemy gotówkę z każdej z …