Archiwa tagu: Brak oc jaka jest kara w 2019 r

Jaka jest kara za brak OC w 2019

Brak obowiązkowego zabezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będzie jeszcze bardziej dokuczliwy dla kieszeni. Wpływy z mandatów dla UFG będą nadal większe. Argument jest prosty – żyje się nam lepiej. To nie żart.

Oblicz cenę OC – uniknij kary za brak ubezpieczenia.

Spowodowałeś zdarzenie drogowe bez polisy ubezpieczeniowej OC? UFG  poniesie za ciebie koszty zadośćuczynienia, lecz w późniejszym czasie wystawi niesłychanie wielki rachunek. Rekordziści będą musieli oddać więcej niż milion złotych. żeby uregulować koszty aktywności, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pobiera grzywny na zapominalskich. Zgodnie z kilkuletnim kierunkiem, od początku roku znowuż zapłacimy więcej.

Brak oc jaka jest kara w 2019 r

Wszelka pauza w nabyciu obligatoryjnej polisy OC dla auta jest starannie odnotowywana przez UFG. Wysokość sankcji uzależnione od najniższej krajowej. Ta z kolei regulowana jest prawnie i w 2019 roku ponownie podrośnie.
Na dziś dzień najniższa krajowa wynosi 2100 zł, co w sytuacji niewykupienia umowy ubezpieczeniowej OC przez ponad 14 dni znaczy karę 4200 złotych. Poza tym rząd przyjął ostrożną wersję podwyżki płacy minimalnej, co znaczy najmniejsze honorarium na poziomie 2220 złotych. To samoczynnie przekłada się na wyższe mandaty od 1 stycznia 2019 roku. Wówczas za dłuższy deficyt polisy odpowiedzialności cywilnej będziemy musieli wykładać nawet 4440 złotych.

To i tak mała podwyżka, mając na względzie, że inna partia rządowa optowała podwyżkę podnoszącą honorarium do 2278 złotych, a następna sugerowała płace na poziomie 2383 zł.
Trzeba pamiętać, że 4440 złotych będzie obowiązywało posiadaczy aut osobowych. Sporzej będą miusieli zapłacić jednostki poruszające się autami ciężarowymi czy autobusami (3-krotność płacy minimalnej, obecnie 6300 zł). Osoby, jakie spóźnią się max. 3 dni z wykupem polisy odpowiedzialności cywilnej, mogą liczyć na zmniejszenie sankcji do 20 proc. największej kwoty. Opóźnienie od 4 do 14 dni implikuje obligację wniesienia 50 proc. maksymalnej grzywny. Planowane podwyżki przedstawiamy w tabeli poniżej.

W ubiegłym roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny otrzymał przychody na poziomie 158,4 mln złotych. Przesłano ponad 80 000 wezwań do posiadaczy nieasekurowanych aut. To o 13 procent więcej niż w 2016 roku. Wszystko dzięki działalności „wirtualnego policjanta”, czyli programu analizującego informacje UFG wraz z informacjami z firm ubezpieczeniowych.
Brak polisy ubezpieczeniowej nie może być zlekceważony. Ponad tysiąc kierowców dalej spłaca zobowiązanie do UFG z racji stłuczek, jakie spowodowali jeszcze w latach 90. Jeden z rekordzistów to między innymi nieletni motocyklista, jaki pod wpływem alkoholu uderzył w cyklistkę, jaka zginęła na miejscu.
Pracownicy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego akcentują, że najczęstszymi powodami prolongowania ubezpieczenia OC jest wygaśnięcie zabezpieczenia zakupionego przez poprzedniego właściciela pojazdu, nieopłacenie którejś z rat czy też przeświadczenie, iż samochód uszkodzony nie musi być ubezpieczony. To błąd – każdy zarejestrowany pojazd musi mieć kupioną polisę OC.

Jaka jest kara za brak OC w 2019

Brak obowiązkowego zabezpieczenia OC będzie jeszcze bardziej przykry dla portfela. Wpływy z mandatów dla UFG będą jeszcze wyższe. Powód jest banalny – żyje się nam korzystniej. To nie kawał.

Oblicz cenę OC – uniknij kary za brak ubezpieczenia.

Spowodowałeś stłuczkę bez ochrony odpowiedzialności cywilnej? UFG  pokryje za ciebie koszty odszkodowania, lecz później wystawi wybitnie znaczny rachunek. Mistrzowie powinni oddać ponad milion zł. żeby uregulować koszty działalności, UFG pobiera kary na spóźnialskich. Analogicznie z kilkuletnim biegiem, od początku roku znów zapłacimy więcej.

Brak OC wysokość kary w 2019

Wszelka luka w nabyciu obowiązkowej polisy odpowiedzialności cywilnej dla auta jest sumiennie odnotowywana przez UFG. Wartość grzywny zależy od płacy minimalnej. Ta z kolei normowana jest prawnie i w 2019 roku znów urośnie.
Na dziś dzień najniższa krajowa wynosi 2100 zł, co w razie niekupienia polisy odpowiedzialności cywilnej przez przeszło 2 tygodnie znaczy karę 4200 złotych. Poza tym rząd przyjął ostrożną wersję podwyżki płacy minimalnej, co znaczy najniższe honorarium na poziomie 2220 złotych. To automatycznie przekłada się na większe mandaty od 1 stycznia 2019 roku. Wobec tego za dłuższy niedostatek polisy OC będziemy musieli wykładać nawet 4440 złotych.

To i tak znikoma podwyżka, mając na uwadze, iż inna partia rządowa popierała podwyżkę podnoszącą honorarium do 2278 zł, a kolejna radziła płace na pułapie 2383 zł.
Trzeba pamiętać, że 4440 złotych będzie obowiązywało właścicieli pojazdów osobowych. Więcej będą miusieli zapłacić osoby poruszające się autami ciężarowymi a także autobusami (3-krotność najniższj krajowej, obecnie 6300 zł). Osoby, które spóźnią się maksymalnie 3 dni z zakupem umowy, mogą liczyć na redukcję kary do 20 % najwyższej kwoty. Spóźnienie od 4 do 14 dni oznacza obowiązek zapłacenia 50 % maksymalnej kary. Proponowane podwyżki przedstawiamy w tabeli poniżej.

W minionym roku UFG pozyskał przychody na pułapie 158,4 miliona zł. Przesłano przeszło 80 tys. wezwań do właścicieli niezabezpieczonych czterech kółek. To o 13 procent więcej aniżeli w 2016 roku. Wszystko dzięki aktywności „wirtualnego policjanta”, czyli programu analizującego informacje Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wraz z danymi z firm ubezpieczeniowych.
Deficyt umowy ubezpieczeniowej nie może zostać nie zauważony. Powyżej tysiąc kierowców dalej spłaca dług do UFG z powodu stłuczek, które uczynili jeszcze w latach 90. Jeden z rekordzistów to między innymi nieletni motocyklista, który odurzony alkoholem uderzył w cyklistkę, jaka zginęła na miejscu.
Przedstawiciele Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zaznaczają, że najczęstszymi powodami nieprzedłużenia polisy ubezpieczeniowe odpowiedzialności cywilnej jest wygaśnięcie asekurowania wykupionego przez poprzedniego posiadacza auta, nieopłacenie którejś z rat czy też przekonanie, iż pojazd niesprawny nie musi być asekurowany. To błąd – każdy zarejestrowany samochód musi posiadać zawartą umowę Odpowiedzialności cywilnej.