oc przewoźnika jest dobrym ubezpieczeniem

Transportowcy mogą skorzystać z propozycji ochrony OC przewoźnika, przygotowywanej wraz z Uniqa, jaka uwzględnia duży wariant asekuracji, wysokie sumy gwarancyjne i składkę na niesłychanie konkurencyjnym poziomie.
​​

Propozycja polisy odpowiedzialności cywilnej dla przewoźników  – przeróżny zakres zależnie od pułapu ryzyka

Struktura naszych ofert pozwala na takie skonfigurowanie zabezpieczenia OC przewoźnika, żeby maksymalnie chroniło zobowiązanie przewoźnika. Przed przedłożeniem propozycji często dokonujemy oceny ryzyka, jaka polega na określeniu realnych zagrożeń w oparciu o otrzymane kwity i dane. Analizujemy dodatkowo obecne polisy pod kątem pokrycia ryzyk występujących w aktywności przewoźnika. Po wewnętrznym audycie opisujemy kontrahentom nasze sugestie.​

Proponowane przez nas ubezpieczenie OC przewoźnika niesie w standardzie:
·    przesyłki towarowe różne, w tym  materiały zwiększonego ryzyka, takie jak: sprzęt RTV, komputerowy, telekomunikacyjny, AGD, smartfony, wyroby alkoholowe i  tytoniowe, medykamenty, opony, części i podzespoły samochodowe, samochody i  motory a także towary niebezpieczne,
·    szkody powstałe na terenie Europy, w tym Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii – zależnie od wyłonionego rodzaju,
·    szkody mające miejsce w trakcie przejazdu przez podwykonawców bez niezbędności wpisywania ubezpieczającego w list frachtowy,
·    szkody mające miejsce w rezultacie rozboju i okradnięć z włamaniem,
·    szkody kradzieżowe powstałe poza parkingami zabezpieczanymi,
·    szkody finansowe powstałe w w następstwie opóźnienia w dostawie,
·    obciążenia celne i inne opłaty poniesione w bezpośrednim stosunku z przewozem towaru,
·    szkody wynikające z niezastosowania się do rozkazów nadawcy,
·    ochronę ubezpieczenia w razie deficytu ważności przeglądu technicznego pojazdu, jeśli jego stan  nie przysporzył się do powstania (szkody|wypadku|zdarzenia,
·    koszty pozostałe (np. wyeliminowania reszty po zdarzeniu, wywozu, magazynowania, utylizacji, uprzątnięcia miejsca zaistniałej sytuacji).

Zakres zabezpieczenia może ponadto obejmować szkody:

·    zaistniałe na skutek rażącego niedbalstwa,
·    spowodowane przez oszustów, jakim transportowiec zleci tranzyt produktów,
·    zaistniałe z racji przekazania towaru osobie nieuprawnionej,
·    szkody powstałe w następstwie utraty produktu w konsekwencji kłamstwa zrealizowanego przez osoby podające się za podmioty świadczące usługi transportowe,
·    powstałe w rezultacie uszkodzenia albo zaboru towaru przez emigrantów, którzy przedostali się do przestrzeni ładunkowej,
·    powstałe z przyczyny konfiskaty, przepadku, zaboru, przetrzymywania przesyłki przez uprawnione organy takie jak policja, straż graniczną albo urząd celny,
·    powstałe w czasie załadunku bądź rozładowywania, gdy przewoźnik był zobligowany do wykonania takich czynności.

Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu kabotażowym na terenie państw Unii Europejskiej i Niemiec

Istnieje szansa poszerzenia umowy o przewozy kabotażowe robione w krajach UE czy Niemiec. na przesłankach uwzględniających podobną ochronę jak w asekurowaniu OCP w ruchu krajowym i międzynarodowym.